VOTA: EL MOLL 3 PER AL VEÏNAT

Moll 3 és un punt decisiu, que pot inclinar la balança cap a un model de barri de cartró pedra amb vianants de pas, o cap a un model de barri integrador de la diversitat i on es puga garantir la convivència, la qual només és possible quan les persones s’arrelen, s’etableixen i es relacionen fent-se càrrec d’allò col·lectiu i comú.

Moll 3 és un punt decisiu, que pot inclinar la balança cap a un model de barri de cartró pedra amb vianants de pas, o cap a un model de barri integrador de la diversitat i on es puga garantir la convivència, la qual només és possible quan les persones s’arrelen, s’etableixen i es relacionen fent-se càrrec d’allò col·lectiu i comú.

Regístrate en/ Enregistrar-se a: decidimvlc.valencia.es

Busca Propostes / Propuestas, L´Eixample, Codi / Código VLC-2018-2214. 

Dates de la votació: del 15 al 30 de setembre.

Qui pot votar?
Poden votar digitalment totes les persones majors de 16 anys i empadronades al municipi de València en el moment del registre i activació en la plataforma web “decidimVLC” o quan s’acudisca als punts de votació presencial electrònica habilitats a este efecte.
¿Quién puede votar? Los mayores de 16 años empadronados al municipio de Valencia en el momento del registro y activación en la plataforma “decidimVLC” o al acudir a los puntos de votación presencial electrónica.

 

La proposta és instal·lar al Moll 3 un servei senzill de restauració (del tipus que podem trobar, per exemple, als Jardins dels Vivers), per a les persones usuàries del Parc Central i les Naus de Ribes, i que la resta de l’espai del Moll siga un lloc diàfan per a usos informals i actes de comunitat. Es proposa la instal·lació d’una xicoteta tarima per a concerts, teatre, xerrades, jocs, activitats esportives, etc. amb equipament de so, llum i mobiliari i un espai d’emmagatzematge on guardar-ho tot. Eventualment, es proposa també que es facen càrrec de la coordinació d’aquest espai les associacions veïnals dels barris adjacents al Parc.
El projecte veïnal per al Moll 3, en definitiva, proposa un ús natural i obert de temps lliure sobre aquest espai, on els veïns i veïnes i les associacions i col·lectius del districte puguen desenvolupar les seues activitats i seguir treballant per consolidar i enfortir el teixit veïnal.

La propuesta es instalar al Muelle 3 un servicio sencillo de restauración (del tipo que podemos encontrar en los Jardines de Viveros) para las personas usuarias del Parque Central y las Naves de Ribes, y que el resto del muelle sea un espacio diáfano para usos informales y actos comunitarios. Se propone instalar una pequeña tarima para conciertos, teatro, charlas, juegos, actividades deportivas, etc., con equipos de sonido e iluminación y mobiliario, y un almacén donde guardarlos. Eventuamente se propone también que se encarguen de la coordinación de este espacio las asociaciones vecinales de los barrios adyacentes al Parque.
En definitiva, el proyecto vecinal para el Muelle 3 propone un uso natural y abierto de tiempo libre de este espacio, donde vecin@s, asociaciones y colectivos del distrito puedan desarrollar sus actividades y seguir trabajando para consolidar y reforzar el tejido vecinal.