Volem les Naus de Ribes

Naus de Ribes

Històricament, el barri de Russafa a patit greus deficiències en dotacions públiques d’ús col·lectiu tals com jardins, centres socials, centres esportius, etc.. i que persistentment la Plataforma ha vingut reclamant a l’administració pública. Som conscients de que la trama urbana actual està ja consolidada i que això impedeix la construcció de nous espais ajardinats o centres com els que reclamem.

Però a la vora oest del barri de Russafa hi ha un espai perfecte per dotar al barri d’aquestes instal·lacions, necessàries per garantir la igualtat d’oportunitats, la cohesió i la justícia social. Aquest espai son les antigues Naus de Ribes, que varen ser utilitzades per instal·lacions ferroviàries i posteriorment abandonades. Al projecte de urbanització de l’entorn del Parc Central, que recau al carrer Filipines, s’ha inclòs la rehabilitació estructural de les Naus, però no es contempla la habilitació interior (instal·lacions d’aigua, electricitat, divisió interior…), amb la qual cosa no es podrà fer cap ús d’aquest patrimoni.

Els terrenys ocupats per la trama ferroviària han suposat per a Russafa una gran cicatriu en la seua trama, proporcionant-li un aïllament històric de la resta dels barris. Ara és l’oportunitat de donar-li al barri estes instal·lacions i complir el compromís històric amb Russafa, ara és l’hora per part dels poders públics de dotar a Russafa d’aquests espais públics.