Reunió extraordinària del grup de treball Naus de Ribes

Assemblea extraordinària del grup de treball Naus de Ribes: dimarts 7 de juliol a les 19:30 h. al local de la Plataforma per Russafa (Literat Azorín, 39b). Qualsevol persona està convidada a participar en la reunió, no cal confirmar prèviament.
 

Ordre del dia:
– Introducció a la reunió i ordre del dia
– Resum del projecte veïnal Naus de Ribes, de l’estat actual de les obres al Parc Central i de les converses amb l’administració
– Proposta de plantejament del procés de negociació a la Comissió mixta: representants veïnals, establiment d’objectius bàsics, circumstàncies de consulta als grups de treball per a la presa de decisions
– Resum estructura de treball del grup Naus de Ribes, i de tasques i reptes pendents a mig termini, al marge de la negociació amb l’administració: referèndum, projecte cultural, difusió al barri i en mitjans, etc.
– Adscripció dels nous participants als diferents grups de treball de Naus de Ribes
 
 
Per poder tirar endavant el projecte, necessitem la teva col·laboració per a les següents tasques (pots escriure a info@russafa.org o passar-te per la propera reunió):
 
– Participar en punts informatius al veïnat, els dissabtes de juliol al matí
 
– Participar en rondes de difusió a comerços i associacions
ASSEMBLEA_EXTRAORDINARIA
Asamblea extraordinaria del grupo de trabajo Naus de Ribes: martes 7 de julio a las 19:30 h. en el local de la Plataforma per Russafa (Literato Azorín, 39b). Cualquier persona está invitada a participar en la reunión, no es necesario confirmar previamente.
Orden del día:
– Introducción a la reunión y orden del día
– Resumen del proyecto vecinal Naus de Ribes, del estado actual de las obras en el Parque Central y de las conversaciones con la administración
– Propuesta de planteamiento del proceso de negociación en la Comisión mixta: representantes vecinales, establecimiento de objetivos básicos, circunstancias de consulta a los grupos de trabajo para la toma de decisiones
– Resumen estructura de trabajo del grupo Naus de Ribes, y de tareas y retos pendientes a medio plazo, al margen de la negociación con la administración: referéndum, proyecto cultural, difusión en el barrio y en medios, etc.
– Adscripción de los nuevos participantes a los distintos grupos de trabajo de Naus de Ribes
Para poder sacar adelante el proyecto, necesitamos tu colaboración para las siguientes tareas (puedes escribir a info@russafa.org o pasarte por la próxima reunión):


– Participar en puntos informativos al vecindario, los sábados de julio por la mañana

– Participar en rondas de difusión a comercios y asociaciones

Asamblea_Extraordinaria