Reivindicació

Des de la Plataforma per Russafa es proposa que alguns dels edificis siguen qualificats com a EQ/ED (Equipament Educatiu Cultural) i EQ/RD (Equipament Deportivo-Recreativo) i per al quals es proposa la creació d’un poliesportiu públic, centre social intergeneracional i multicultural, biblioteques, zona ajardinada… en definitiva, qualsevol ús que puga revertir directament en la salut social del barri i en la seua integració amb la resta de la ciutat. Como a veïns estem totalment oberts a negociacions sobre l’ús final de dites instal·lacions, i proposem la consulta ciutadana com a model de participació per arribar a un consens.

Així, la Plataforma per Russafa sol·licita a l’ajuntament:

  1. ‐ Que es complisquen els compromisos amb el barri de Russafa i aquestes naus s’utilitzen per a cultura i esport. D’acord amb la informació divulgada per l’Ajuntament de Valencia en els últims anys, acordaren destinar les edificacions i el sòl públic de la parcel·la per a usos dotacionals (espais lliures i servicis públics).
  1. ‐ Que s’inicie un calendari de negociació amb una representació àmplia dels veïns i que es creen canals per a la participació ciutadana i concurs d’idees i projectes sobre les possibilitats de les naus i el seu entorn.
  1. ‐ Ser rebuts amb urgència pel Regidor de Grans Projectes de l’Ajuntament de València per a començar el projecte.