Presentació del llibre: Urbanisme contradit, ciutat compartida

Pruna: David Estal 2017
amb aportacions d’Eduardo Mangada i Carles Dolç
dimecres 28 de febrer a les 19 hores en el Cafè 5 del carre Dénia.