PISCINA NAU DE RIBES

PISCINA NAVE DE RIBES

Gràcies, moltes gràcies als que participareu i ens ajuntarem recordant el compromís de la piscina al nou poliesportiu. Ens ho passarem divertit i amb ganes de continuar periòdicament per recordar-ho. Parlem-ho i anem quedant.

La piscina és un espai-reclam de totes les edats i la que espenta relacions veïnals intergeneracionals. El tancament de Termia ha aguditzat l’ús de la piscina de Malilla (va mig barri) i a alguns els ha restat eixe servei.
Tenim demanada una entrevista amb la regidoria que per diversos motius ha anat ajornant-se. Volem saber a què atindre-nos. Si hem esperat temps, podem seguir, però que es faça.

 

 


Gracias, muchas gracias a los que participasteis y nos juntamos para recordar el compromiso de la piscina en el nuevo polideportivo. Lo pasamos divertido y con ganas de seguir periódicamente para recordarlo. Hablemos y vayamos quedando.

La piscina es un espacio-reclamo de todas las edades y que empuja relaciones vecinales intergeneracionales. El cierre de Termia ha agudizado el uso de la piscina de Malilla (va medio barrio) y a algunos les ha quitado este servicio.

Tenemos pedido una entrevista con la concejala, que por varios motivos ha ido aplazándose. Queremos saber a qué atenernos. Si hemos esperado tiempo podemos seguir, pero que se haga.