La Plataforma i el seu treball amb el projecte de les Naus

Des de la Plataforma volem donar la visibilitat que mereix aquest patrimoni, i fer patents les carències del barri per tal que l’administració articule els recursos i processos administratius necessaris per a que s’habiliten les naus com a instal·lacions culturals, socials, educatives i esportives. Aquesta via reprodueix la seguida per exigir la construcció del Col·legi al carrer Puerto Rico, sumant voluntats populars per tal que l’administració destine els recursos de tots en allò que els ciutadans considerem necessari.

La manca d’espais populars al barri de Russafa, ja denunciada en diverses ocasions per la Plataforma, és ben evident. No es disposa de cap dotació pública on poder organitzar esdeveniments populars de caràcter cultural, social, esportiu, etc.. Molts col·lectius, per desenvolupar les seues activitats han de suportar despeses de lloguer d’espais que haurien d’ésser assumides pel comú, afavorint la cultura i l’esport popular i les iniciatives veïnals amb l’existència d’infraestructures públiques. Aquesta dinàmica de mercat, aplicada a l’accés a la cultura i l’esport, les activitats formatives i l’oci accentua la separació social de col·lectius i persones amb més o menys recursos, tant per organitzar, com per gaudir del dret a l’accés esmentat.

A la Plataforma Per Russafa defensem l’accés universal i públic a la cultura i l’esport, i ha de ser facilitada des de les institucions que gestionen els diners que tots aportem al comú.