II Trobades d’hivern. Cap a un barri cuidador

Plataforma per Russafa organitza les II Trobades d’hivern Cap a un barri cuidador els dies 12, 13 i 14 de desembre, amb la col·laboració de la Regidoria de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de València, el projecte Ciutat Cuidadora i l’estudi La Dula.

Aquesta iniciativa naix amb l’objectiu de sensibilitzar als valencians i valencianes sobre la importància de situar a les persones i el seu benestar com el centre de qualsevol intervenció urbanística, acció política o iniciativa social. En definitiva, tracta de fer ciutats i barris per a les persones.

Amb aquest enfocament com a marc de referència, les II Trobades d’hivern Cap a un barri cuidador volem donar major visibilitat a les persones que es dediquen a cuidar i als espais de la ciutat capaces de fomentar les relacions comunitàries.

Persones cuidadores

En el cas de les persones cuidadores, majoritàriament dones, a més de suportar el major pes de la vida reproductiva i la cura de xiquets i xiquetes, les dones també assumeixen la responsabilitat i el compromís, habitualment, d’atendre persones dependents i de la tercera edat.

D’aquesta manera, són les dones les que construeixen i mantenen una xarxa d’ajuda i suport vital fonamental perquè moltes d’aquestes persones vulnerables tinguen una millor qualitat de vida i, sobretot, no estiguen soles i desateses.

Barri cuidador

En el cas dels barris cuidadors, Plataforma per Russafa pretén reconéixer els espais públics en els quals s’estableixen i consoliden relacions entre persones, i plantejar propostes per a optimitzar el seu ús per a la ciutadania i optimitzar-lo, amb entorns urbanístics que afavorisquen els entorns cuidadors.

El barri cuidador afavoreix la trobada, reforça el sentiment de pertinença, facilita l’arrelament, promou el reconeixement i la conversa, recupera el sentit de compartir l’experiència de vida.

A modo d’exemples de propostes:

  • Pati del col·legi Alejandra Soler i parc Manuel Granero:

Plataforma per Russafa i el col·lectiu de pares i mares de l’AMPA del CEIP Alejandra Soler, proposen intervindre al pati del col·legi preparant-lo per a diversos usos i un altre tipus de relacions. En l’actualitat, és un espai infrautilitzat, que manca d’ombres sota les quals aixoplugar-se, en el qual les pistes de futbol són les protagonistes, ocupant tota la superfície i sent l’ús primordial.

Aquest exemple de les pistes de futbol o bàsquet és molt significatiu, ja que la delimitació d’espais i la ubicació de porteries i canastres capitalitza l’ús dels espais, i arriba a dificultar que es realitzen altres activitats.

A més, amb la mirada atenta a la rehabilitació del parc Manuel Granero, Plataforma per Russafa proposa que el pati del col·legi Alejandra Soler es convertisca en espai comunitari mentre el parc es troba en obres, com una mena d’experiència pilot, que permitisca traure conclusions per al manteniment en un futur quan les obres del parc hagen finalitzat.

També proposa que en la rehabilitació del parc es faça l’ullet a l’adolescència quant a jocs i a l’espai en el seu conjunt.

  • Col·legi Balmes:

Plataforma per Russafa dóna suport a les demandes de l’AMPA que proposen algunes intervencions sobre les voreres i passos de vianants per a millorar els accessos al col·legi i facilitar els temps d’espera en els horaris d’entrada i eixida. D’aquesta manera, amb xicotetes actuacions es reduirien els temps d’espera i la possibilitat d’incidències en el trànsit de vehicles i deambulació de persones, descongestionant l’espai.

El concepte de barri cuidador va més enllà de la salut de les persones. És un barri que afavoreix l’encontre, reforça el sentiment de pertinença, facilita l’arrelament, promou el reconeixement i la conversa, recupera el sentit de compartir l’experiència de vida.

Això és especialment important en el cas de les persones majors i dependents dels entorns urbans, ja que el barri cuidador implica encontre i acompanyament.

El paper de les Administracions Públiques

Per a Plataforma per Russafa, l’Administració pública, amb els Ajuntaments al capdavant, han d’implicar-se a enfortir el teixit veïnal i convertir-lo en còmplice de cara a la tutela i seguiment de persones majors i dependents, i escometre intervencions en els barris per a generar espais que faciliten aqueixes cures, per a afavorir els barris cuidadors.

Les Administracions Públiques tenen l’última paraula quant a les intervencions urbanístiques, però també la responsabilitat d’atendre les demandes ciutadanes, quan aqueixes demandes suposen un avanç en la millor qualitat de vida de les persones.

Barri cuidador, valor en alça

Una ciutat cuidadora/barri cuidador és un complement per als serveis públics i la xarxa social, que aporta el valor, extraordinari, de la implicació i el compromís dels veïns i veïnes en el benestar comunitari.

Plataforma per Russafa reivindica la millora, revitalització i foment dels espais públics per a la ciutadania, afavorint la vida comunitària i una alternativa sostenible i amable als hàbits consumistes.

Com a projecte, és una antena receptora de conflictes, tant de grups com de persones i permet detectar, acompanyar, visibilitzar, posar el focus en la necessitat concreta urgent de determinat col·lectiu de persones.

La concepció de barri cuidador comporta, necessàriament, un coneixement exhaustiu de cada barri, dels seus espais (parcs, patis de col·legis, carrers per als vianants, serveis públics, etc.) que es poden transformar en espais comunitaris, que són innombrables.

Ací tens el programa d’estes II Trobades d’Hivern Cap a un barri cuidador:

Vine, participa, suma’t al debat per a aconseguir que els nostres barris, les nostres ciutats, siguen entorns amigables en els quals tots i totes puguem relacionar-nos i consolidar les nostres relacions com a éssers humans i en comunitat.

Etiquetas:, , ,