Festa la xarxa d’espais de lactància materna

Estimades sòcies, socis i amics,
Com bé sabeu, l’orientació del nostre treball és que qualsevol reivindicació, campanya o acte que realitzem per millorar el nostre barri, la fem des de la perspectiva de teixir xarxes entre el veïnat, de sentir-nos partícips, responsables i satisfets de viure i conviure en el nostre barri de Russafa.

El divendres 4 d’octubre celebrarem una festa al parc Manuel Granero per a presentar la campanya de Ciutat Cuidadora, “Xarxa d’amics i amigues de la lactància materna”, que va ser tot un èxit, i la repercussió mediàtica ha sigut molt important. Vos passem fotos de la festa i retalls de les aparicions en els mitjans de comunicació.

Esta campanya per a fomentar la lactància materna, una de les quatre de Ciutat Cuidadora, està promoguda pel centre d’innovació de les Naus i l’estudi La Dula, i som l’associació Amamanta i nosaltres, la Plataforma per Russafa, qui l’estem duguen endavant, implicant en ella a comerços, el nostre Mercat i diverses entitats del barri, creant una xarxa que fomenta la lactància materna i cuida a les mares i els seus bebés, fent del nostre barri un espai amable per a esta pràctica tan natural i sana.


Estimados socias, socios i amigos:
Como sabéis, la orientación de nuestro trabajo es que cualquier reivindicación, campaña o acto que hacemos para mejorar nuestro barrio la realizamos desde la perspectiva de tejer redes entre el vecindario, de sentirnos partícipes, responsables y satisfechos de vivir y convivir en nuestro barrio de Ruzafa.

El viernes 4 de octubre celebramos una fiesta en el parque Manuel Granero para presentar la campaña de Ciutat Cuidadora, “Red de amigos y amigas de la lactancia materna”. Fue todo un éxito, y la repercusión mediática ha sido muy importante. Os pasamos fotos de la fiesta y enlaces a las noticias en los medios de comunicación.

Esta campaña para fomentar la lactancia materna, una de las cuatro de Ciutat Cuidadora, la promueve el centro de innovación Las Naves y el estudio La Dula, y somos la Asociación Amamanta y nosotros, la Plataforma per Russafa, quienes la estamos llevando adelante, implicando en ella a comercios, nuestro Mercado y diversas entidades del barrio, creando una red que fomenta la lactancia materna y cuida a les madres y sus bebés, haciendo de nuestro barrio un espacio amable para esta práctica tan natural y sana.

‘Amigos de la lactancia materna’: la iniciativa que reivindica el derecho a amamantar a tu bebé en comercios y espacios públicos https://www.lasexta.com/noticias/sociedad/amigos-de-la-lactancia-materna-la-iniciativa-que-reivindica-el-derecho-a-amamantar-a-tu-bebe-en-comercios-y-espacios-publicos_201910065d9a3c7d0cf2b33c9d0c8ad4.html

Russafa ya es el primer barrio ‘amigo de la lactancia materna’ https://www.levante-emv.com/valencia/2019/10/06/russafa-primer-barrio-amigo-lactancia/1929715.html

El barrio amigo de la lactancia: 50 lugares donde poder dar de mamar https://elpais.com/elpais/2019/10/07/mamas_papas/1570441421_849092.html