CONCLUSIONS TROBADA MUNICIPALISTA

LA PLATAFORMA PER RUSSAFA ES SUMA A LA SOCIETAT CIVIL I EMPLAÇA  A LES CANDIDATURES MUNICIPALS A COMPROMETRE’S DE VERITAT AMB LA TRANSFORMACIÓ DE LA CIUTAT.  Conclusions de la Trobada Municipalista 28 / 29 Gener.

…”A la ciutat trobem a faltar vies i instruments per a consolidar espais de participació reals i decisius en el conjunt de processos que afronta la ciutat. En el govern municipal evidenciem de manera preocupant la manca d’un acord sobre el model de ciutat.

L’aposta per les grans infraestructures i el creixement urbanístic, fins i tot ressuscitant vells PAIs, pot acabar consolidant la fractura social i espacial, a més d’agreujar el problema d’accés a l’habitatge o la destrucció d’entorns com el litoral o l’horta periurbana, claus per a dotar a València de singularitat i assegurar la sostenibilitat del conjunt metropolità”…

És imprescindible preservar i impulsar una ciutadania crítica i organitzada,

tant per a consolidar i avançar en les polítiques que s'han demostrat útils

com per a incorporar noves estratègies alineades amb les demandes i aspiracions encara insatisfetes. Amb el vot no n’hi ha prou, cal afavorir les condicions per a l’exercici d’una mobilització crítica permanent

CONCLUSIONS TROBADA MUNICIPALISTA