Apoyamos Housing for All (Vivienda para Todos)

Apoyamos Housing for All (Vivienda para Todos), una propuesta para mejorar las condiciones de acceso a la vivienda en Europa

En Plataforma per Russafa apoyamos la Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) Housing for All, una iniciativa de ámbito continental que exige a la comisión de la UE una mejora de las condiciones marco legales y financieras para lograr que todas las personas en Europa tengan acceso a una vivienda.

La vida comunitaria i el joc

L’última sessió de les II Trobades d’Hivern Cap a un barri cuidador, el dissabte 14 de desembre, està dedicada a la Vida comunitària i el joc i comptarà amb la interenció d’Emma Cortés Maurel, coordinadora del Projecte Ciutat del Joc 2030 en l‘Institut Infància i Adolescència de Barcelona.

Emma contarà la seua experiència en aquest Projecte Ciutat del Joc 2030, els objectius marcats i el que han aconseguit fins al moment, començant per la necessària coordinació entre les institucions i organitzacions implicades en la gestió i ús dels espais públics.

Experiències de barri, exemples en marxa

La segona sesió de les II Trobades d’Hivern Cap a un barri cuidador de divendres, 13 de desembre està dedicada a presentar diferents  experiències de barris cuidadors que ja s’estàn desenvolupant a València i a Madrid.

Experiències de barri

En Experiències de barri participen companys i companyes de dues iniciatives de cura a la ciutat:

  • A3Calles, de Vallecas (Madrid).
  • Projecte A més comunitat menys soledat, connectant San Isidro, un dels barris de la perifèria de València.
Coneix A3Calles

A3Calles és una cooperativa de cures de proximitat de Vallecas, gestionada per i per a famílies que necessiten atenció, cures i serveis en la llar. Naix amb l’objectiu de cobrir el dret de tota persona a cuidar i ser cuidada en entorns de proximitat, per a millorar la seua qualitat de vida des d’un sentit ètic i cooperatiu.

Des d’aquesta perspectiva fomenten iniciatives productives d’arrelament social, generadores de riquesa no especulativa i d’ocupació estable de proximitat, sostenible social, econòmica i mediambientalment.

D’aquesta manera es pretén facilitar un servei de qualitat, proximitat i confiança, amb preu just i condicions de treball dignes per a les persones cuidadores.

A més de reconéixer les cures, impulsa alternatives des de l’economia social i solidària.

Més informació en la seua pàgina web. També pots trobar-los en Facebook.

Coneix A més comunitat menys soledat, connectant San Isidro

Jose Antonio Gallego Peremarch i Marina Ibáñez Caballero presentaran el projecte A més comunitat menys soledat, connectant San Isidro, col·lectiu de salut comunitària de San Isidro (València).

Aquesta iniciativa, impulsada des de Ciutat Educadora. Fundació Les Naus, recull una xarxa d’energies de diferents col·lectius del barri de San Isidro de València, orientades a l’acompanyament per a les persones soles, majors i no tan majors.

Aquest projecte té com a objectius:

  • Detectar casos de soledat no desitjada de les persones majors a San Isidro.
  • Crear una xarxa comunitària de detecció de la soledat no desitjada.
  • Fomentar i difondre aquelles activitats que ja existeixen i puguen crear xarxa entre les persones majors que es troben en situació de soledat no desitjada.
  • Crear i consolidar espais de trobada per a la gent del barri, com a comerços, places del barri i associacions, entre altres.

Diàleg: la comunitat i les institucions

Després de les experiències, en la ponència Diàleg: la comunitat i les institucions parlarem de la necessària coordinació i col·laboració entre la ciutadania i les institucions, de com es poden establir i consolidar llaços entre tots dos per a contribuir a la salut pública, des de diferents perspectives, a càrrec de Rocío Zuriaga Carda.

Coneix a Rocío Zurriaga Carda

Rocío Zurriaga Carda és metgessa de Salut Pública del Centre de Salut Pública de València, amb una àmplia experiència en la promoció de la salut.

Pots seguir a Rocío en Twitter.

Tens el programa sencer en aquest enllaç.

Mirant la ciutat i transformant el barri

Les II Trobades d’Hivern Cap a un barri cuidador comencen dijous, 12 de desembre, amb la sessió Mirant la ciutat i transformant el barri, en la qual es plantejaran els fonaments de debat dels pròxims dies.

En aquesta sessió hem programat dos continguts:

  • De la ciutat neoliberal a la ciutat cuidadora.
  • Les cures i el barri.

De la ciutat neoliberal a la ciutat cuidadora

Amb Gabriela Levato i Blanca Valdivia reflexionarem sobre les característiques de la ciutat neoliberal, i de com s’ha concebut i desenvolupat des d’una perspectiva capitalista i patriarcal, sense tindre en compte a les persones.

Es plantejarà la necessitat de crear espais adaptats a les diferents necessitats de les persones, oblidant la tendència imperant fins ara de fer que les persones s’adapten a les condicions de l’espai.

En definitiva, en les seues intervencions destaca la idea que és imprescindible posar a les persones en el centre, visibilitzant la diversitat d’experiències i necessitats, sense tractar d’homogeneïtzar els usos i activitats en l’espai urbà

Coneix a Gabriela Levato

Gabriela Levato és politòloga, formadora i activista.

Des dels seus començaments a l’Argentina desenvolupa la seua activitat al costat dels moviments socials, prioritzant la defensa dels drets humans, la denúncia de les polítiques neoliberals, la vulneració de drets bàsics i la privatització de la cosa pública.

Neoliberalisme, migracions, educació i dinàmiques socials alternatives al model actual són alguns dels àmbits en els quals treballa des de fa 15 anys, investigant, formant i reflexionant al costat dels col·lectius socials a través de desenes de trobades i conferències.

“Aprendre i reflexionar sobre com treballar les alternatives a les anomenades necròpolis és un imperatiu social.” Gabriela Levato.

Coneix a Blanca Valdivia

Blanca Valdivia és sociòloga i urbanista feminista.

Nascuda i criada a Móstoles (Madrid), envoltada de cotxes i asfalt però estimulada per una mare lluitadora i feminista, va estudiar sociologia en la Universitat Complutense de Madrid.

En 2007 es trasllada a Barcelona per a estudiar el màster Gestió i Valoració Urbana en la ETSAB i més tard comença el doctorat en el mateix programa amb la tesi El gènere de l’espai: Qualitat de vida urbana des d’una perspectiva feminista.

Des del 2009 forma part de Col·lectiu Punt 6, una cooperativa de dones arquitectes i urbanistes el treball de les quals, des de la humilitat i les cures, se centra en fomentar l’equitat de gènere interseccional, la sostenibilitat, la participació comunitària i l’economia solidària en l’urbanisme.

“La ciutat cuidadora no t’emmalalteix ni t’enverina, és segura, desenvolupa una xarxa de transport públic accessible, afavoreix l’accés a un habitatge digne i permet espais públics de participació política”, Blanca Valdivia.

Tens el programa sencer en aquest enllaç.

II Trobades d’hivern. Cap a un barri cuidador

Plataforma per Russafa organitza les II Trobades d’hivern Cap a un barri cuidador els dies 12, 13 i 14 de desembre, amb la col·laboració de la Regidoria de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de València, el projecte Ciutat Cuidadora i l’estudi La Dula.

Aquesta iniciativa naix amb l’objectiu de sensibilitzar als valencians i valencianes sobre la importància de situar a les persones i el seu benestar com el centre de qualsevol intervenció urbanística, acció política o iniciativa social. En definitiva, tracta de fer ciutats i barris per a les persones.

Amb aquest enfocament com a marc de referència, les II Trobades d’hivern Cap a un barri cuidador volem donar major visibilitat a les persones que es dediquen a cuidar i als espais de la ciutat capaces de fomentar les relacions comunitàries.

Persones cuidadores

En el cas de les persones cuidadores, majoritàriament dones, a més de suportar el major pes de la vida reproductiva i la cura de xiquets i xiquetes, les dones també assumeixen la responsabilitat i el compromís, habitualment, d’atendre persones dependents i de la tercera edat.

D’aquesta manera, són les dones les que construeixen i mantenen una xarxa d’ajuda i suport vital fonamental perquè moltes d’aquestes persones vulnerables tinguen una millor qualitat de vida i, sobretot, no estiguen soles i desateses.

Barri cuidador

En el cas dels barris cuidadors, Plataforma per Russafa pretén reconéixer els espais públics en els quals s’estableixen i consoliden relacions entre persones, i plantejar propostes per a optimitzar el seu ús per a la ciutadania i optimitzar-lo, amb entorns urbanístics que afavorisquen els entorns cuidadors.

El barri cuidador afavoreix la trobada, reforça el sentiment de pertinença, facilita l’arrelament, promou el reconeixement i la conversa, recupera el sentit de compartir l’experiència de vida.

A modo d’exemples de propostes:

  • Pati del col·legi Alejandra Soler i parc Manuel Granero:

Plataforma per Russafa i el col·lectiu de pares i mares de l’AMPA del CEIP Alejandra Soler, proposen intervindre al pati del col·legi preparant-lo per a diversos usos i un altre tipus de relacions. En l’actualitat, és un espai infrautilitzat, que manca d’ombres sota les quals aixoplugar-se, en el qual les pistes de futbol són les protagonistes, ocupant tota la superfície i sent l’ús primordial.

Aquest exemple de les pistes de futbol o bàsquet és molt significatiu, ja que la delimitació d’espais i la ubicació de porteries i canastres capitalitza l’ús dels espais, i arriba a dificultar que es realitzen altres activitats.

A més, amb la mirada atenta a la rehabilitació del parc Manuel Granero, Plataforma per Russafa proposa que el pati del col·legi Alejandra Soler es convertisca en espai comunitari mentre el parc es troba en obres, com una mena d’experiència pilot, que permitisca traure conclusions per al manteniment en un futur quan les obres del parc hagen finalitzat.

També proposa que en la rehabilitació del parc es faça l’ullet a l’adolescència quant a jocs i a l’espai en el seu conjunt.

  • Col·legi Balmes:

Plataforma per Russafa dóna suport a les demandes de l’AMPA que proposen algunes intervencions sobre les voreres i passos de vianants per a millorar els accessos al col·legi i facilitar els temps d’espera en els horaris d’entrada i eixida. D’aquesta manera, amb xicotetes actuacions es reduirien els temps d’espera i la possibilitat d’incidències en el trànsit de vehicles i deambulació de persones, descongestionant l’espai.

El concepte de barri cuidador va més enllà de la salut de les persones. És un barri que afavoreix l’encontre, reforça el sentiment de pertinença, facilita l’arrelament, promou el reconeixement i la conversa, recupera el sentit de compartir l’experiència de vida.

Això és especialment important en el cas de les persones majors i dependents dels entorns urbans, ja que el barri cuidador implica encontre i acompanyament.

El paper de les Administracions Públiques

Per a Plataforma per Russafa, l’Administració pública, amb els Ajuntaments al capdavant, han d’implicar-se a enfortir el teixit veïnal i convertir-lo en còmplice de cara a la tutela i seguiment de persones majors i dependents, i escometre intervencions en els barris per a generar espais que faciliten aqueixes cures, per a afavorir els barris cuidadors.

Les Administracions Públiques tenen l’última paraula quant a les intervencions urbanístiques, però també la responsabilitat d’atendre les demandes ciutadanes, quan aqueixes demandes suposen un avanç en la millor qualitat de vida de les persones.

Barri cuidador, valor en alça

Una ciutat cuidadora/barri cuidador és un complement per als serveis públics i la xarxa social, que aporta el valor, extraordinari, de la implicació i el compromís dels veïns i veïnes en el benestar comunitari.

Plataforma per Russafa reivindica la millora, revitalització i foment dels espais públics per a la ciutadania, afavorint la vida comunitària i una alternativa sostenible i amable als hàbits consumistes.

Com a projecte, és una antena receptora de conflictes, tant de grups com de persones i permet detectar, acompanyar, visibilitzar, posar el focus en la necessitat concreta urgent de determinat col·lectiu de persones.

La concepció de barri cuidador comporta, necessàriament, un coneixement exhaustiu de cada barri, dels seus espais (parcs, patis de col·legis, carrers per als vianants, serveis públics, etc.) que es poden transformar en espais comunitaris, que són innombrables.

Ací tens el programa d’estes II Trobades d’Hivern Cap a un barri cuidador:

Vine, participa, suma’t al debat per a aconseguir que els nostres barris, les nostres ciutats, siguen entorns amigables en els quals tots i totes puguem relacionar-nos i consolidar les nostres relacions com a éssers humans i en comunitat.

Fotos xerrada ampliació del port i conseqüències

De gom a gom el local, amb ganes de saber.
Com a barri cuidador i solidari ens preocupa les conseqüències del port i una “pròxima” ampliació al conjunt de la ciutat. Pel dret a saber, pel dret a participar i decidir com ciutadania activa i compromesa hem de difondre i aconseguir que ens tinguen en compte.

 

Estos articles il·lustren el que es parlà:
https://www.eldiario.es/cv/opinion/Joan_Olmos-opinion_6_946715320.html
https://www.eldiario.es/cv/opinion/Consejo-Puerto-Valencia-segunda-anomalia_6_947765250.html

 

Ampliació del port i conseqüències. Xerrada amb Joan Olmos

La ampliación del puerto sigue condicionando la vida de Valencia y todo el litoral de norte a sur, con sus servidumbres:
Es una ciudad que se CUIDA de los que vivimos en ella ?. Porque se sigue en este emplazamiento si hay alternativas mas saludables sin tantas perdidas ?
OS INVITAMOS a la Charla con Joan Olmos, ingeniero y larga trayectoria como profesor de urbanismo en la UV.
Lunes 21 a las 19,30 en local de la Plataforma.


L’ampliació del port segueix condicionant la vida de València i tot el litoral de nord a sud, amb les seves servituds. És una ciutat que té CURA dels que vivim en ella?. Perquè se segueix en aquest emplaçament si hi ha alternatives més saludables sense tantes perdues?.
VOS CONVIDEM a la Xerrada amb Joan Olmos, enginyer i amb llarga trajectòria com a professor d’urbanisme a la UV. Dilluns 21 d´octubre a les 19,30. Local de la Plataforma.

Festa la xarxa d’espais de lactància materna

Estimades sòcies, socis i amics,
Com bé sabeu, l’orientació del nostre treball és que qualsevol reivindicació, campanya o acte que realitzem per millorar el nostre barri, la fem des de la perspectiva de teixir xarxes entre el veïnat, de sentir-nos partícips, responsables i satisfets de viure i conviure en el nostre barri de Russafa.

El divendres 4 d’octubre celebrarem una festa al parc Manuel Granero per a presentar la campanya de Ciutat Cuidadora, “Xarxa d’amics i amigues de la lactància materna”, que va ser tot un èxit, i la repercussió mediàtica ha sigut molt important. Vos passem fotos de la festa i retalls de les aparicions en els mitjans de comunicació.

Esta campanya per a fomentar la lactància materna, una de les quatre de Ciutat Cuidadora, està promoguda pel centre d’innovació de les Naus i l’estudi La Dula, i som l’associació Amamanta i nosaltres, la Plataforma per Russafa, qui l’estem duguen endavant, implicant en ella a comerços, el nostre Mercat i diverses entitats del barri, creant una xarxa que fomenta la lactància materna i cuida a les mares i els seus bebés, fent del nostre barri un espai amable per a esta pràctica tan natural i sana.


Estimados socias, socios i amigos:
Como sabéis, la orientación de nuestro trabajo es que cualquier reivindicación, campaña o acto que hacemos para mejorar nuestro barrio la realizamos desde la perspectiva de tejer redes entre el vecindario, de sentirnos partícipes, responsables y satisfechos de vivir y convivir en nuestro barrio de Ruzafa.

El viernes 4 de octubre celebramos una fiesta en el parque Manuel Granero para presentar la campaña de Ciutat Cuidadora, “Red de amigos y amigas de la lactancia materna”. Fue todo un éxito, y la repercusión mediática ha sido muy importante. Os pasamos fotos de la fiesta y enlaces a las noticias en los medios de comunicación.

Esta campaña para fomentar la lactancia materna, una de las cuatro de Ciutat Cuidadora, la promueve el centro de innovación Las Naves y el estudio La Dula, y somos la Asociación Amamanta y nosotros, la Plataforma per Russafa, quienes la estamos llevando adelante, implicando en ella a comercios, nuestro Mercado y diversas entidades del barrio, creando una red que fomenta la lactancia materna y cuida a les madres y sus bebés, haciendo de nuestro barrio un espacio amable para esta práctica tan natural y sana.

‘Amigos de la lactancia materna’: la iniciativa que reivindica el derecho a amamantar a tu bebé en comercios y espacios públicos https://www.lasexta.com/noticias/sociedad/amigos-de-la-lactancia-materna-la-iniciativa-que-reivindica-el-derecho-a-amamantar-a-tu-bebe-en-comercios-y-espacios-publicos_201910065d9a3c7d0cf2b33c9d0c8ad4.html

Russafa ya es el primer barrio ‘amigo de la lactancia materna’ https://www.levante-emv.com/valencia/2019/10/06/russafa-primer-barrio-amigo-lactancia/1929715.html

El barrio amigo de la lactancia: 50 lugares donde poder dar de mamar https://elpais.com/elpais/2019/10/07/mamas_papas/1570441421_849092.html

Festa de presentació de la xarxa d’espais de lactància materna


Fiesta de presentación de la red de espacios de lactancia materna

La Plataforma per Russafa os invita a una fiesta para pequeños y grandes que celebraremos el viernes próximo para presentar la red de espacios amigos de la lactancia materna de Ruzafa.
Una red que busca normalizar la lactancia materna y favorecerla tanto en los espacios públicos como en los comercios y establecimientos públicos del barrio.
Una red que apoya el vecindario más joven y un paso más para estrechar lazos colectivos y sentirnos parte de esta comunidad.

De paso, ¡reclamanos la pronta rehabilitación del parque!

Festa de presentació de la xarxa d’espais de lactància materna

La Plataforma per Russafa us convida a una festa per a menuts i grans que celebrarem el pròxim divendres per a presentar la xarxa d’espais amics de la lactància materna a Russafa.
Una xarxa que busca normalitzar la lactància materna i afavorir-la tant en els espais públics como en els comerços i equipaments públics del barri.
Una xarxa que dóna suport al veïnat més jove i un pas més per a estrényer llaços col·lectius i sentir-nos part d’aquesta comunitat.

De pas, reclamem la ràpida rehabilitació del parc!