PASSEIG I ESMORZARET PEL NOU PARC MANUEL GRANERO

Des de la Plataforma per Russafa vos convidem al:

PASSEIG I ESMORZARET PEL NOU PARC MANUEL GRANERO

DISSABTE 11 de desembre A LES 11h.
(Replaceta de l’arener)

Amics i amigues, el parc Manuel Granero segueix fent parlar. Xiquets, xiquetes, grans i mitjans, gatets i gossets que heu viscut el parc.

Vos convidem a passejar-lo, sentint-lo de baix a dalt!

Vos convidem a arreplegar des d’ací les opinions generals que milloren el nostre dia a dia col·lectiu, per dur-les a l’Ajuntament Els arbres estan i el farem nostre de nou.

CRIDA A LA PRESENTACIÓ D’AL·LEGACIONS ALS ESTUDIS INFORMATIUS DE L’AVE A CASTELLÓ I EL TÚNEL PASSANT DE VALÈNCIA

CRIDA A LA PRESENTACIÓ D’AL·LEGACIONS ALS ESTUDIS INFORMATIUS DE L’AVE A CASTELLÓ I EL TÚNEL PASSANT DE VALÈNCIA

Amigues, amics:

El passat 27 d’Octubre, el Ministeri de Transports va presentar a informació pública dos conjunts de documents baix els epígrafs:

  • «Estudio Informativo de la Línea Ferroviaria de Alta Velocidad Valencia-Castellón»
  • «Estudio Informativo del nuevo eje pasante Norte-Sur, de la Red Arterial Ferroviaria de Valencia»

Estos documents sumaven milers de pàgines, impossibles de digerir per a les institucions o persones interessades, en el termini mínim legal de 30 dies (hàbils). Els projectes es presentaven tancats, sense alternatives de conjunt, només amb possibilitat d’opinió o elecció entre els diferents traçats presentats, variants del mateix projecte. Per ambdós motius, entenem que s’ha vulnerat el dret a la informació i la participació, que la legislació vigent interpreta extensiva a la fase prèvia a la redacció del Estudi Informatiu.

Nosaltres, els professionals sotasignats, hem fet un esforç personal per identificar i sintetitzar les propostes i debilitats dels Estudis Informatius, sense acceptar el fet consumat de decisions prèvies ja preses, de fet declarades caducades en alguns cassos. Vint-i-cinc anys perduts, milions d’euros malbaratats en successius estudis i projectes, per acabar tornant a la situació de partida. Mentrestant, els trens de Rodalies es degraden acceleradament, i «trens» de camions col·lapsen les nostres carreteres, sense alternativa ferroviària.

No podem caure en el parany de triar entre diversos traçats de projectes erronis i inviables, però tampoc podem donar-los per bons ni per decidits, renunciant a dir la nostra. Per això vos animem a presentar al·legacions als dos Estudis Informatius.

Per a facilitar el treball, hem redactat uns esborranys de documents, que podeu adoptar, modificar, o retallar al vostre gust. No vos demanem d’adherir-vos a estos textos, sinó aprofitar-los per a comprendre millor els projectes, definir un posicionament, i poder presentar en temps les vostres al·legacions.
Adjuntem també l’anunci del BOE on  apareix l’enllaç per a accedir als dos estudis analitzats.
Tenim de temps fins al 10 de desembre. No vos descuideu.

Ben cordialment,

Documents: 
Alegacions al AVE València – Castelló
Alegacions al túnel passant

Fernando Gaja i Diaz. Doctor Arquitecte. Professor Titular a la UPV.
Vicente Torres Castejón. Doctor en Economia
Joan Olmos Llorens. Doctor Enginyer de Camins. Professor Titular a la UPV

LLAMAMIENTO A LA PRESENTACIÓN DE ALEGACIONES A LOS ESTUDIOS INFORMATIVOS DEL AVE A CASTELLÓ Y EL TÚNEL PASANTE DE VALÈNCIA

Amigas, amigos:

El pasado 27 de octubre, el Ministerio de Transportes presentó a información pública dos conjuntos de documentos bajo los epígrafes:

  • «Estudio Informativo de la Línea Ferroviaria de Alta Velocidad Valencia-Castellón»
  • «Estudio Informativo del nuevo eje pasante Norte-Sur, de la Red Arterial Ferroviaria de Valencia»

Estos documentos sumaban miles de páginas, imposibles de digerir para las instituciones o personas interesadas, en el plazo mínimo legal de 30 días (hábiles). Los proyectos se presentaban cerrados, sin alternativas de conjunto, solo con posibilidad de opinión o elección entre los diferentes trazados presentados, variantes del mismo proyecto. Por ambos motivos, entendemos que se ha vulnerado el derecho a la información y la participación, que la legislación vigente interpreta extensiva a la fase previa a la redacción del Estudio Informativo.

Nosotros, los profesionales abajo firmantes, hemos hecho un esfuerzo personal para identificar y sintetizar las propuestas y debilidades de los Estudios Informativos, sin aceptar el hecho  consumado de decisiones previas ya tomadas, de hecho, declaradas caducadas en algunos casos. Veinticinco años perdidos, millones de Euros derrochados en sucesivos estudios y proyectos, para acabar volviendo a la situación de partida. Mientras tanto, los trenes de Cercanías se degradan aceleradamente, y «trenes» de camiones colapsan nuestras carreteras, sin alternativa ferroviaria.

No podemos caer en la trampa de elegir entre varios trazados de proyectos erróneos e inviables, pero tampoco podemos darlos por buenos ni por decididos, renunciando a decir la nuestra. Por eso os animamos a presentar alegaciones a los dos Estudios Informativos. Para  facilitar el trabajo, hemos redactado unos borradores de documentos, que podéis adoptar, modificar, o recortar a vuestro gusto. No os pedimos la adhesión a estos textos, sino aprovecharlos para comprender mejor los proyectos, definir un posicionamiento, y poder presentar en tiempo vuestras alegaciones.
Adjuntamos también el anuncio del BOE donde aparece el enlace para acceder a los dos estudios analizados.

Tenemos de plazo hasta el 10 de diciembre. No os descuidéis.

Saludos cordiales,

Documentos:
Alegaciones al AVE València – Castelló

Alegaciones al túnel pasante

Fernando Gaja i Diaz. Doctor Arquitecto. Profesor Titular de la UPV.
Joan Olmos  Llorens. Doctor Ingeniero de Caminos. Profesor Titular de la UPV.
Vicente Torres Castejón. Doctor en Economía.

El Túnel Passant i l’AVE a Castelló

SEGUIM PENSANT GLOBAL, ACTUANT LOCAL
SEGUIM DEFENSANT LA CIUTAT DES DE LES PERSONES
I LA VIDA DEL PLANETA.

URGEIX REPENSAR L’AVE A CASTELLÓ,
EL TÚNEL PASSANT I EL PARC CENTRAL
VINE INFORMAT I MANIFESTAT ABANS DEL 10 DE DESEMBRE!!!

Ampliación del Puerto versus Ciudad. La salud y el territorio amenazados.


València, 4 de junio de 2021

Ampliación del Puerto versus Ciudad. La salud y el territorio amenazados.

Plataforma per Russafa organizó una charla-debate el pasado jueves en el parque central.

La extraordinaria inversión pública que demanda la ampliación de una nueva terminal de contenedores del Puerto (se barajan unos 4.000 millones de euros), su impacto y el coste de oportunidad exige un debate ciudadano y una toma de posición al respecto. Tal y como ocurrió en su día con los movimientos a favor de la restitución de la urbanización del Saler, del jardín en el antiguo cauce del Turia, o la protección de L’Horta.

Tras una primera reunión informativa en 2019, Plataforma per Russafa se ha sumado a dicho debate con la organización de un nuevo encuentro el pasado jueves que congregó a un centenar de vecinos/as en el parque central junto al Muelle 4, que está reivindicándose para uso vecinal.

La charla-debate contó con la destacada participación de Joan Olmos (urbanista), Josep Gavaldà (Per l’Horta y Comissió Port-Ciutat), Empar Puchades (AAVV Castellar-Oliveral) y Carlos Navarro (periodista de “elDiario.es”).

Por un lado, todos coincidieron en que la ampliación del Puerto y el aumento en el tráfico de buques y camiones es una seria e irreversible amenaza para la salud de las personas y del territorio, en especial para el frágil ecosistema del Parque Natural de la Albufera y del cordón dunar del Saler. Ya amenazado por la emergencia climática.

Por otro lado, la nueva infraestructura es vista como un proyecto motivado por grandes navieras multinacionales (tipo Hub, en inglés)  y que no va a generar riqueza para la ciudad y su territorio. Especialmente porque busca principalmente aumentar la capacidad de carga y descarga robotizada de mega-buques de 400 metros para la redistribución en otros buques hacia otros puertos, tratándose de mercancías que mayormente no estarán vinculadas a sectores productivos valencianos o nacionales

Plataforma per Russafa, dentro del proyecto “Repensem Russafa, cuidem la ciutat” junto a otras organizaciones ciudadanas del barrio (Joves Russafa, Asamblea Feminista, Russafa Veïnal, Valencia Saludable, Jarit, Radio Russafa, Grup de Consum Russafa), propone reflexionar sobre el modelo de ciudad que queremos para Valencia desde la perspectiva de la defensa de un modelo vinculado a las personas.

 

PORT O CIUTAT: Dos models econòmics, dos models de ciutat, dos futurs.

PORT O CIUTAT:  Dos models econòmics, dos models de ciutat, dos futurs.

En un moment on totes les alarmes pel canvi climàtic estan activades, recordem tempestes com la Glòria de l’any passat que arrossegaren platges per les transformacions del port.
Es vol reiniciar el projecte, ampliar el port quasi un km endins a la mar. Ampliaran carreteres o crearan d’altres, més camions, contaminació…
Val la pena? On destinar les ajudes europees enmig d’aquesta crisi? Quines són les nostres prioritats?
Recuperar-mos sobrevivint en la precarietat mentre els de sempre fan el seu agost? Lobis del port i la construcció a favor d’un transport globalitzat que no repercuteix en la riquesa de l’entorn de l’horta nord i sud de València?

PORT O CIUTAT.
No poden decidir-se a espatlles de la ciutadania transformacions tan radicals del territori que afecten més d’una generació… No podem permetre que absorbisquen recursos tan necessaris que bé podrien millorar el benestar de la gran majoria ciutadana: serveis públics, sanitat, educació, dependència, més oferta de pisos socials, inversió en investigació i polítiques d’ocupació juvenil…

XARRADA-DEBAT
DIJOUS 3 DE JUNY A 19:30 H.

AL PARC CENTRAL (ESCALINATA ZONA INFANTIL)

 

PUERTO O CIUDAD:  Dos modelos económicos, dos modelos de ciudad, dos futuros.

En un momento en que todas las alarmas están activadas por el cambio climático, recordamos temporales como la Glòria del año pasado que arrastraron playas por las transformaciones del puerto.
Se quiere reiniciar el proyecto, ampliar el puerto casi un km mar adentro. Ampliarán carreteras o crearán nuevas, más camiones, contaminación…
¿Vale la pena? ¿Dónde destinar las ayudas europeas en medio de esta crisis? ¿Cuáles son nuestras prioridades?
¿Recuperarnos sobreviviendo en la precariedad mientras los de siempre hacen su agosto? Lobis del puerto y la construcción a favor de un transporte globalizado que no repercute en la riqueza del entorno de l’Horta Nord y l’Horta Sud de Valencia?

PUERTO O CIUDAD.
No pueden decidirse a espaldas de la ciudadanía transformaciones tan radicales del territorio que afectan a más de una generación… No podemos permitir que absorban recursos tan necesarios que bien podrían mejorar el bienestar de la gran mayoría ciudadana: servicios públicos, sanidad, educación, dependencia, más oferta de pisos sociales, inversión en investigación y políticas de empleo juvenil…

CHARLA-DEBATE JUEVES 3 DE JUNIO A LAS 19:30 H.
EN EL PARQUE CENTRAL (ESCALINATA ZONA INFANTIL)

Presentació del llibre “La reconquista de l’espai públic”

L’ESPAI PÚBLIC ÉS COM L’AIRE,  T’ADONES QUE EL NECESSITES QUAN L’HAS PERDUT.

El divendres 18 de desembre a les 19.30, a la seu de la Plataforma per Russafa, C/ Literat Azorín, 39 (aforament limitat), amb la presentació del llibre La reconquista de l’espai públic, parlarem de la importància de construir una ciutat per a les persones amb JOAN OLMOS, autor del llibre i reconegut activista social.


UN LLIBRE CRIDA PER UNA CIUTAT PER A LES PERSONES.

UN LLIBRE RECLAM, PER A RECUPERAR EL QUE ENCARA ESTEM A TEMPS.

Per Nadal un llibre és un bon regal.
Donem suport al consum local!

EL ESPACIO PÚBLICO ES COMO EL AIRE, TE DAS CUENTA DE QUE LO NECESITAS CUANDO YA LO HAS PERDIDO

El viernes 18 de diciembre a las 19.30, en el local de la Plataforma per Russafa, C/ Literato Azorín 39 (aforo limitado), con la presentación del libro La reconquista del espacio público hablaremos de la importancia de construir una ciudad para las personas con JOAN OLMOS, autor del libro y reconocido activista social.

Un libro que reclama una ciudad para las personas.
Un libro reclamo para aquello que todavía estamos a tiempo de recuperar.

Por Navidad, un libro es un buen regalo.
¡Apoyemos el consumo local!

La vida comunitaria i el joc

L’última sessió de les II Trobades d’Hivern Cap a un barri cuidador, el dissabte 14 de desembre, està dedicada a la Vida comunitària i el joc i comptarà amb la interenció d’Emma Cortés Maurel, coordinadora del Projecte Ciutat del Joc 2030 en l‘Institut Infància i Adolescència de Barcelona.

Emma contarà la seua experiència en aquest Projecte Ciutat del Joc 2030, els objectius marcats i el que han aconseguit fins al moment, començant per la necessària coordinació entre les institucions i organitzacions implicades en la gestió i ús dels espais públics.

Leer más

Experiències de barri, exemples en marxa

Experiències de barri, exemples en marxa

La segona sesió de les II Trobades d’Hivern Cap a un barri cuidador de divendres, 13 de desembre està dedicada a presentar diferents experiències de barris cuidadors que ja s’estàn desenvolupant a València i a Madrid.
Experiències de barri
En Experiències de barri participen companys i companyes de dues iniciatives de cura a la ciutat:

A3Calles, de Vallecas (Madrid).
Projecte A més comunitat menys soledat, connectant San Isidro, un dels barris de la perifèria de València.

Leer más