ACTA reunió assemblea ciutadana Naus de Ribes 2-12-15

ACTA reunió assemblea ciutadana Naus de Ribes

2 desembre 2015

Casa Faller El Sac, Falla Cadis-Literato Azorin

 

 

S’exposa en resum el contingut de la Comisió Mixta de novembre.

Opinions de les persones presents a l’assemblea, una per una:

 

– Entenc que la piscina siga un cost que no es puga atendre, però pense que el centre d’atenció a majors és fonamental.

– ¿Perquè no lluitem les 2 coses? Estàvem iniciant conveni amb Federació d’Esports Adaptats. Lluitar per una instal·lació que siga rendable, no deficitaria. Hem de demanar l’estudi de mercat en el qual es basen per a desestimar la piscina. Caldria treballar per a donar alternatives amb les quals puguerem mantindre el projecte original.

– Les piscines privades que ofereixen serveis adaptats són caríssimes. La piscina és necessària per a tots, és també una questió de salut.

– Tindre en conter també el tema del desplaçament, cal eixir fora del barri per a la piscina.

– Podriem proposar convenis signats per l’ajuntament amb les piscines privades del barri per subvencionar accesos més econòmics.

– Es pregunta si no hi ha altre sol urbanitzable al barri per a instal·lar el centre de majors. S’apunta al carreró del carrer Sevilla. També hi ha parceles entre Filipines, Gibraltar, Denia i Cuba.

– Està molt bé tindre un lloc on aquestos joves puguen formar-se per a treballar, entenc que vindrien de tota la ciutat.

– Hi ha posicions que cal discutir; el tema de la rendabilidad econòmica, per exemple. Es tracta de criteris.

– Sobre el tema dels pilars, entenc que diferents arquitectes tindran diferents mirades. Si és un tema d’opinió serà difícil, és molt subjectiu. Pero aspectes com el nombre de ciutadans afectats per un us determinat sense els pilars, això és molt més objectiu.

– El patrimoni industrial de València ja està prou desbaratat, potser caldria no afectar la nau i deixar els pilars, és una questió de respecte patrimonial.

– Però si es tracta d’un criteri estètic no té trellat, perquè la nau ja està tallada per la meitat; a hores d’ara ja no és la nau original.

– Juan Carlos Gomez Pantoja, presidente asoc empresarios deportivos. Debeis tener en cuenta que no entre en conflicto lo que proponeis con la iniciativa privada. Se acaba de instalar el gimnasio formaesport y ha propuesto un precio lowcost de 8 euros. No se puede proponer un gimnasio en la nave 1 más barato todavía, la competencia es surreal. Abrirá uno nuevo modelo lowcost en el Metropolitan (Hotel). La propuesta deportiva tiene muchos errores de cálculo. El anterior gobierno se equivocó del todo, porqie hizo una traslación literal de instalaciones deportivas privadas a lo público, cuando no existe, por ejemplo, instalaciones de base deportivas en los centros escolares. Os queremos trasladar que la oferta deportiva pública de las naves debería ser diferenciadora respecto a la oferta privada. He hecho 5 piscinas en Valencia y os digo que los aislamientos son fundamentales, porque si no se dispara el costo. Bétera tiene un coste de 400.000 euros/año porque está mal aislada. Os ofrecen Malilla porque sólo hay un km y medio de distancia. Otro ejemplo: Trafalgar, que se ha hundido porque se ha hecho una piscina nueva en las naves Lacross.

Puede haber puentes de colaboración entre público y privado. Como ejemplo, Ayto de Barcelona, cheques deportivos para parados que pueden elegir dotaciones públicas o privadas, la elección es por proximidad. Esta solución ya se ha mencionado en esta reunión. Muchas veces cuando se hace una instalación, el atractivo de los primeros meses es tremendo, pero luego baja la afluencia, así que hay que hacer algo sostenible. En la CV se han cerrado centros deportivos públicos por falta de usuarios.

– Javier Soler (tb asoc). El barrio es extenso. El modelo de Barcelona es posible, usando las piscinas privadas con convenios públicos. Este modelo no generaría conflicto con las piscinas privadas. Opino que si el Ayto no quiere poner piscina, esa pelea va a estar complicada. Lo que os sugerimos es negociar con Ayto el servicio de piscina a través de las instalaciones privadas existentes.

– Jo buscaria l’informe de rendabilitat en el qual es basa l’Ajuntament per a desestimar la piscina, com a mínim com a respecte al nostre propi treball. I després, si de cas, considerar aquest tipus de negociacions.

– Cal també afectar a la gent amb mobilitat reduïda, no totes les instal·lacions privades tenen capcitat per atendre-les.

– Yo sigo creyendo que el criterio ha de ser de rentabilidad social, incluso en cuanto a arquitectos. Nuestro problema son los usos sociales y la rentabilidad social, priorizar una serie de recursos a los que mucha gente no puede acceder porque no tienen capacidad económica. Este es momento de discutir y negociar.

– En la Fac de Ciencias Sociales tenemos programas interesantes en Ruzafa, por ej una experiencia a través del yudo. Y a través de la Universitat Popular de Russafa podemos pensar en convenios de colaboración con las universidades, y el contexto actual es muy favorable. MANOLO

 

CONCLUSIONS, que seran traslladades a la següent Comisió Mixta:

 

– D’acord amb la Universitat Popular

– Centre de majors: aclarir la natura i objectius del centre de dia que proposem, perquè pensem que ho han malentés. Demanar que desglosen quins són els inconvenients per al centre: si són d’espai, de costos, o que. I que facen un estudi de població. I si finalment no es fera la piscina, aquest centre podria anar a la Nau 4.

– Oficina d’atenció de Serveis Socials: OK, peró també es pot utilitzar altres dependències municipals.

– Centre de dia joves: entenem la necessitat municipal, però no acceptem la permuta pel centre de majors. Si es fa l’esforç, tot endins.

– Demanar l’informe de rendabilitat en el qual es basa l’Ajuntament per a desestimar la piscina, com a mínim com a respecte al nostre propi treball. I després, si de cas, considerar aquest tipus de negociacions. I no oblidar la necessitat d’atendre l’esport per a persones amb mobilitat reduïda.

– Ciruit d’esport extern, ok.

– Sobre la partida d’estudis destinats a les naus: què han averiguat, i a què s’ha de dedicar això.

 

Presentació projecte FEM BIBLIO.

Alba Herrero.

Per a la connexió i dinamització de les biblios mpals. Es presenta quest divendres a les 18h. Ens interessa que vingueu, perquè volem fer un xicotet procés participatiu per a diagnosticar conjuntament com estan i funcionen ara les biblios, i generar procesos futurs.

Més avant informaran de les dates per a les taules de treball.

Hi ha info al Facebook, i contacte directe ací:

accioculturalfembiblio@gmail.com

 

Presentació projecte MANZANA PERDIDA.

Mijo Miquel.

Recorda que hi va haver unes accions de recuperació d’aquest solar, el projecte actúa des del procés de getrificació del barri, proposant espais de relació intergeneracional.

El PGOU proposava un PAI amb edificis i una plaça interna semipública, però el PAI s’ha aturat i les empreses constructores han quebrat. A hores d’ara el lloc no té solució pel PGOU.

Han presentat proposta a Emergents i han guanyat un accesit. Es presenta a les jornades previstes per als dos dies vinents.

Van a presentar-lo a l’Ajuntament i sembla que hi ha possibilitat d’establir amb ells un diàleg activador sobre la manzana. Neteja, procés participatiu, etc.

Estem preparant altra jornada de visibilització, i us voliem comunicar el projecte per a que entre diferents agents del barri pensem conjuntament què podem fer en aquest espai. I si voleu estar assabentats de les converses amb l’Aj.