TROBADES D’HIVERN A RUSSAFA

Turisticació, dret a l’habitatge i Resistències. Jornades sobre l’Habitatge.

La turistificació un moviment global que afecta uns barris més que a altres: Grans i ràpides transformacions canvien la xarxa de veïnatge d’una època.

En els darrers anys, observem com les polítiques urbanes de València estan  adreçades a convertir-la en un destí turístic referent. Açò ha generat nombroses conseqüències en diferents barris de la ciutat, on la pressió del turisme ha transformat la vida quotidiana dels veïns i veïnes. L’aparició descontrolada de vivendes destinades al lloguer vacacional en edificis residencials, les pujades desorbitades dels lloguers o l’adquisició d’edificis sencers per part d’empreses immobiliàries estan provocant que molts veïns i veïnes siguen expulsats de Russafa, així com també d’altres barris de Ciutat Vella o, de forma més incipient, al Cabanyal.

Amb aquest teló de fons, les trobades d’hivern a Russafa volen ser un espai de reflexió i debat col·lectiu per orientar les futures mobilitzacions i reivindicacions enfront els processos de turistificació que estem vivint a València. Les jornades estan elaborades a partir de diferents formats, que van des de la conferència més clàssica fins a la passejada pel barri, passant per la taula rodona. Tot amb la voluntat de generar diferents moments d’aprenentatge i reflexió conjunta. Així mateixa, estan orientades tant als veïns i veïnes de Russafa com a col·lectius i entitats de la ciutat.

ENCUENTROS DE INVIERNO EN RUZAFA

Turisticación, derecho a la vivienda y Resistencias. Jornadas sobre la Vivienda.

La turistificación un movimiento global que afecta a unos barrios más que a otros: Grandes y rápidas transformaciones cambian la red de vecindad de una época. En los últimos años, observamos como las políticas urbanas de Valencia están dirigidas a convertirla en un destino turístico referente. Esto ha tenido numerosas consecuencias en diferentes barrios de la ciudad, donde la presión del turismo ha transformado la vida cotidiana de los vecinos y vecinas. La aparición descontrolada de viviendas destinadas al alquiler vacacional en edificios residenciales, las subidas desorbitadas de los alquileres o la adquisición de edificios enteros por parte de empresas inmobiliarias están provocando que muchos vecinos y vecinas sean expulsados ​​de Ruzafa, así como también de otros barrios de Ciutat Vella o, de forma más incipiente, en el Cabanyal.

Con este telón de fondo, los encuentros de invierno en Ruzafa quieren ser un espacio de reflexión y debate colectivo para orientar las futuras movilizaciones y reivindicaciones frente los procesos de turistificación que estamos viviendo en Valencia. Las jornadas están elaboradas a partir de diferentes formatos, que van desde la conferencia más clásica hasta el paseo por el barrio, pasando por la mesa redonda. Todo con la voluntad de generar diferentes momentos de aprendizaje y reflexión conjunta. Así mismo, están orientadas tanto a los vecinos y vecinas de Ruzafa como colectivos y entidades de la ciudad.

FB5

FB4

FB3

FB2

FB1