PROJECCIÓ AUDIOVISUAL

Dimecres, 29 de novembre, 19:30 h

Historiaascensor

PROJECCIÓ AUDIOVISUAL.

Buenos Aires 31: història d’un ascensor
Els veïns d’una finca del barri de Russafa, a València, expliquen com han venut la finca on vivien perquè van a fer apartaments turístics de lloguer, com ha estat el procés i com el barri està canviant
https://vimeo.com/224429110

Miércoles, 29 de noviembre, 19:30 h

PROYECCIÓN AUDIOVISUAL.

Buenos Aires 31: historia de un ascensor
Los vecinos de una finca del barrio de Russafa, en Valencia, cuentan cómo han vendido la finca donde vivían porque van a hacer apartamentos turísticos de alquiler, cómo ha sido el proceso y cómo el barrio está cambiando.
https://vimeo.com/224429110