Volem les Naus de Ribes

Naus de Ribes

Històricament, el barri de Russafa a patit greus deficiències en dotacions públiques d’ús col·lectiu tals com jardins, centres socials, centres esportius, etc.. i que persistentment la Plataforma ha vingut reclamant a l’administració pública. Som conscients de que la trama urbana actual està ja consolidada i que això impedeix la construcció de nous espais ajardinats o centres com els que reclamem.

Proposta esportiva

Entre les propostes i línies estratègiques respecte als espais esportius dins del Pla Estratègic de l’Esport de València 2010, es busca planificar “Espais que acosten l’esport a tots”, cercant el “màxim àmbit d’influència en tots els barris i districtes”, la qual cosa encara no ha passat a Russafa.