Ubicació i situació actual de les naus de Ribes

Les Naus de Ribes estan situades a la xarxa ferroviària, a l’ encreuament del carrer Filipines i Literat Azorín. Els terrenys on es troben les naus estan classificats com a dotació pública destinada a espai lliure, concretament com a Parc Urbà de la Xarxa Primària (PQL).

Història de les naus de Ribes

Demetrio Ribes (València, 1875-1921), va ser un dels arquitectes valencians més rellevants de principis del segle XX. Format en un entorn arquitectònic versàtil i divers, el seu treball rep influències dels corrents estilístics del moment (modernisme, racionalisme) i s’emmarca principalment en l’ús industrial.

Valor arquitectònic

En tot el valuós conjunt arquitectònic que constitueixen les naus en el recinte de l’Estació del Nord, es percep l’afany del modernisme valencià, integrant la renovació estilística amb els esquemes compositius tradicionals, recolzats en la simetria.

Patrimoni protegit

El conjunt de naus apareix al Catàleg d’Elements Protegits de l’Homologació Sectorial Modificativa del Pla General de València en el sector Centre i Sud.