PISCINA NAU DE RIBES

PISCINA NAVE DE RIBES

Gràcies, moltes gràcies als que participareu i ens ajuntarem recordant el compromís de la piscina al nou poliesportiu. Ens ho passarem divertit i amb ganes de continuar periòdicament per recordar-ho. Parlem-ho i anem quedant.

VOTA: EL MOLL 3 PER AL VEÏNAT

Moll 3 és un punt decisiu, que pot inclinar la balança cap a un model de barri de cartró pedra amb vianants de pas, o cap a un model de barri integrador de la diversitat i on es puga garantir la convivència, la qual només és possible quan les persones s’arrelen, s’etableixen i es relacionen fent-se càrrec d’allò col·lectiu i comú.

Trobada del 28 d’abril

Ahir 28 d’abril vam tenir la trobada amb els futurs gestors municipals. Va haver-hi representants de pràcticament totes les forces polítiques.
La reunió va transcórrer en un ambient cordial i vam tenir l’oportunitat de traslladar la nostra proposta per a Les Naus de Ribes. També va haver-hi ocasió de més peticions per part dels assistents.

Esperem que aquesta voluntat continue per part de qui corresponga després de maig.

Ayer 28 de abril tuvimos el encuentro con los futuros gestores municipales. Hubo representantes de prácticamente todas las fuerzas políticas.
La reunión transcurrió en un ambiente cordial y tuvimos la oportunidad de trasladar nuestra propuesta para Les Naus de Ribes. También hubo ocasión de más peticiones por parte de los asistentes.

Esperamos que esta voluntad continúe por parte de quien corresponda después de mayo.